Navigácia

OZNAM

Anglický týždeň

2% dane

 

Milí rodičia a priatelia škloly,

dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou pomôcť nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces našich školských zariadení v Žiline - Bánovej, darovaním 2% z dane.

PRE VIAC INFO,

KLIKNITE TU

 

 

ALINO

Horúce aktuality :-)

Projekt DiGi Škola

                                                                     

 

 

 

 

 

 

Naša škola sa zapojila do projektu ,,DiGiŠkola“. Tento projekt je súčasťou národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Jeho súčasťou je aj zriadenie a vybavenie digitálnych učební, vytváranie digitálneho vzdelávacieho obsahu a vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. 

 

Pre viac informácií kliknite na

DIGIŠKOLA

 

 

Projekt Moderné vzdelávanie

 

 

Okrem iných projektov sme sa zapojili aj do  Národného projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Jeho podstatou je moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. 

 

Pre viac informácií kliknite na

PROJEKT

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, 010 04 Žilina
  Do Stošky 8, 010 04 Žilina
 • IČO 37812882
  riaditeľ školy: 0917 920 772
  zástupkyňa školy: 0911 219 200
  zborovňa: 041/723 34 19
  MŠ Do Stošky- 041/7634733

  email: banovaskola@gmail.com