Navigácia

Spolupráca

Projekt DiGi Škola

                                                                     

 

 

 

 

 

 

Naša škola sa zapojila do projektu ,,DiGiŠkola“. Tento projekt je súčasťou národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Jeho súčasťou je aj zriadenie a vybavenie digitálnych učební, vytváranie digitálneho vzdelávacieho obsahu a vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. 

 

Pre viac informácií kliknite na

DIGIŠKOLA

 

 

Projekt Moderné vzdelávanie

 

 

Naša škola sa okrem iných projektov zapojila do  Národného projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Jeho podstatou je moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. 

 

Pre viac informácií kliknite na

PROJEKT

 

 

Fotografie

Vzdelávanie

 

Zameranie našej školy: DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE

Info


Jedálny lístok je pravidelne aktualizovaný

Aktuality


V sekcii Aktuality a články pribudli nové články

Novinky

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou a elokovaným pracoviskom, Do Stošky 8, Žilina
    Do Stošky 8, 010 04 Žilina
  • 041/7233419
    0911 219 200
    banovaskola@gmail.com