Navigácia

Slávnostné otvorenie nových dielní

Výlet - Krakov

Informatika

2%

 

Milí rodičia a priatelia školy,

dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou pomôcť nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces našich školských zariadení

v  Žiline – Bánovej, 

darovaním 2% z dane!

Tlačivá a sprievodné listy si môžete stiahnuť tu:

 

2___Dane.docx

Potvr._o_zapl._dane_z_prijmov.doc

Vyhlasenie-2_.rtf

 

Horúce aktuality :-)

Novinky

Projekt DiGi Škola

                                                                     

 

 

 

 

 

 

Naša škola sa zapojila do projektu ,,DiGiŠkola“. Tento projekt je súčasťou národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Jeho súčasťou je aj zriadenie a vybavenie digitálnych učební, vytváranie digitálneho vzdelávacieho obsahu a vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. 

 

Pre viac informácií kliknite na

DIGIŠKOLA

 

 

Projekt Moderné vzdelávanie

 

 

Okrem iných projektov sme sa zapojili aj do  Národného projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Jeho podstatou je moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. 

 

Pre viac informácií kliknite na

PROJEKT

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou a elokovaným pracoviskom, Do Stošky 8, Žilina
    Do Stošky 8, 010 04 Žilina
  • 041/7233419
    0911 219 200
    banovaskola@gmail.com