Navigácia

Spolupráca

Milí rodičia a priatelia školy,

 

Prihlásenie a odhásenie zo stravy je možné na e-mailovej adresse: romanovadanka@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0910 928 910 alebo na tel. č. 041/5622 221. Prihlásiť a odhlásiť sa zo stravy je možné jeden deň vopred do 14:30  hod. V prípade náhleho ochorenia si môžete stravu odobrať do obedára.

 

Fotografie

Informácie

Obsadenosť telocviční na Elokovanom pracovisku Hollého

 

Pravá telocvičňa

Ľavá telocvičňa

Projekt DiGi Škola

                                                                     

 

 

 

 

 

 

Naša škola sa zapojila do projektu ,,DiGiŠkola“. Tento projekt je súčasťou národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Jeho súčasťou je aj zriadenie a vybavenie digitálnych učební, vytváranie digitálneho vzdelávacieho obsahu a vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. 

 

Pre viac informácií kliknite na

DIGIŠKOLA

 

 

Projekt Moderné vzdelávanie

 

 

Okrem iných projektov sme sa zapojili aj do  Národného projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Jeho podstatou je moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. 

 

Pre viac informácií kliknite na

PROJEKT

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou a elokovaným pracoviskom, Do Stošky 8, Žilina
    Do Stošky 8, 010 04 Žilina
  • 041/7233419
    0911 219 200
    banovaskola@gmail.com